Yükleniyor...

İnşaat Sektöründe Dijitalleşme

Anasayfa / Blog / İnşaat Sektöründe Dijitalleşme

İnşaat Sektöründe Dijitalleşme

Anasayfa / Blog / İnşaat Sektöründe Dijitalleşme

Dijitalleşme, değer zincirindeki her bağlantı ile entegre olmuş sistemlerle çalışan işletmelerle ilgilidir. Bu sistem tamamen bilgi ve iletişim teknolojisinde uygulamaya dayalı araçlarla çalışır. Bu araçların işlevleri, şirketlerin aynı şeyleri daha iyi yapmalarına yardımcı olmak değildir. Bunun yerine, esasen şirketin çalışma biçimini kökten değiştirmektir. Dijitalleşme, uluslararası alanlarda çalışanlar ve uzmanlar tarafından kullanılarak şirketlerin her alanına yayılmış durumdadır.


Diğer endüstrilere göz attığımızda dijital dönüşümün şirketlerin aşina oldukları uygulamalara kadar etki ettiğini görebiliriz. Örneğin müzik endüstrisinde total satışların %46’sını dijital alandan sağlanmaktadır. Bu ölçüde bir devrimden bahsetmek pekala mantıklı olabilir çünkü dijital dönüşüm şirket modellerini bütününe etki eden bir dönüşümdür.


İnşaat endüstrisindeki birçok büyük şirket dijital platformları kendi firma yapısına nasıl uygulayacağını araştırmaktadır. İnşaat malzemeleri üreticileri dijital dönüşüm alanında daha çok ürün odaklı düşünmektedirler. Öncelikleri ürünlerinin nasıl dijital platformlarda var olabileceği ve distribütörlere nasıl ulaşabilecekleridir. İnşaat endüstrisindeki şirketler de ise tam aksi geçerlidir. Öncelikle uygulanacak dijital plana odaklanılmalıdır ve lojistik alanına uygulanmalıdır. İnşaat malzemeleri satışını gerçekleştiren bir bayii dijital platformlarda satışa odaklanmalıdır.


Açık olarak inşaat endüstrisinin dijitalleşmenin öneminden haberdar olduğunu söyleyebiliriz. Problem dijital dönüşümün şirket yapısına uygulama alanında başlamaktadır. Dönüşüme şüpheyle yaklaşan yönetici birimleri alanında uzman kişilere güvenmeli ve çalışmalarını bu şekilde sürdürmelidir. Şirket yöneticileri dijital alanda medyadan veya farklı satış platformlarından istediklerini net olarak belirlemeli ve uygulama yolunun nasıl şekilleneceğine karar vermelidir.


Dijital Potansiyeli Yakalamak İçin 4 Anahtar Kelime


Dijitalleşme size inşaat endüstrisindeki ürünlerinizi geliştirebilecek fırsatları verir. Dijital platformların tüm birimlere nasıl uygulanacağını görmek için 4 alana ayırabiliriz: dijital veri, dijital erişim, otomasyon ve bağlantı. Dijital veri, değer zincirindeki her bağlantıya yeni bakış açıları kazandırmak için verilerin elektronik olarak alınmasını ve analizini kapsar ve daha sonra bu fikirleri iyi bir şekilde kullanır. Otomasyon grubu bu teknolojileri otonom, öz-düzenleyici sistemleri oluşturmak için kullanır. Dijital erişim, mobil platformların genel ve iç ağa olan potansiyel desteğini açıklar. Son olarak bağlantı ise şimdiye kadar ki olan bölümleri ayrıştırmayı ve bağlanma olanağını açıklar.


Dijital Dönüşümün Şirket Bağlantı Noktalarına Etkisi

Lojistik: Mal akışı, depolama, nakliye

Tedarik: Satın alma, tedarikçi yönetimi ve değerlendirmesi

Üretim/Yapı: Ürün ve kalite yönetimi

Pazarlama/Satış: Satış/bayii yönetimi

Satış Sonrası/Son tüketici Yönetimi: Pazarlamayı destekleme, destek kullanımı ve servis

Şirketi oluşturan yapıların dijital içeriği bölümlerden bölümlere göre değişkenlik gösterir. Yapı malzemelerini tedarik edenler öncelikle ürüne odaklanırken, inşaat firması doğal olarak yapıyı bitirmeye odaklanır. Yapı malzemeleri bayiileri kendilerini tedarik ve satış için odaklarlar.


Son yıllarda görüldüğü kadarıyla inşaat endüstrisinde şirket sahipleri ve yöneticilerinin bu bağlantılara ve dijital platformlara ilgisi oldukça yüksek. Dijital büyümedeki öncelik lojistik bilgilerin dijital verilere aktarılması, ürün bilgilerinin içerik olarak yüklemek olmalıdır. Dijital veri bunun yanında içerikleriyle sık sık satış ve pazarlama bölümünü desteklemelidir. Otomasyonda ise müşterilerin ürün içeriklerini görmeli gerekir. Son olarak dijital dönüşümün anlaşılması için daha çok farkındalık yaratılmalıdır. Böylelikle bütün kullanıcılar şirketlerinin her değerinde bu 4 anahtar kelimenin önemini kavrayabilir.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 0 (266) 715 65 63

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.